Länk till information om att söka på tidsintervall.
Länk till information om att filtrera på typ av dokument.
Länk till information om att söka på dokumentets nummer.
Länk till information om att söka på originalsida.
1-28 av 28

 Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts Utlåtande, protokoll och memorial, Protokoll och Motion, 1916

 Protokoll 15

 19161204

 Originalsida 285-336

. förra året.) Åttonde polisdistriktet. (Katarina församling.) Tjust?! rkta. Klass 1. Öl. Jonsson, Karl Per Josef, Götgatan 32 B. (Automat). Karlsson, Alfred, Tjärhovsgatan 27. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Söderberg, Charlotta, Götgatan 31. Klass 2. (Öl, där ej annat sägs.) Andersson, Anders Arvid, Södermannagatan 42. Bodin, Emil Rudolf 'sidor, Skånegatan 64.

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Utlåtande 4:2, 1920

 Utlåtande 341-350

 1920

, Algot Emanuel, Tjärhofsgatan 12-14. Pettersson, Elin Viktoria, Åsögatan 109. Qvarfoth, Alma Karolina, Östgötagatan 77. Rydh, Albin Emanuel, Klotgränden 3. Rönnlöf, Katarina Sofia, Götgatan 34. Sjöblom, Hilma, ..Urvädersgränden 13. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Säf, Hanua, Folkungatan 85 A. Walin, Karl August, Folkungagatan 64. Werner, Anna Elfrida, Bondegatan 1. Österberg, Elin Maria ... , Nytorgsgatan 21 A. Ix. Nionde polisdistriktet. (Johannes församling.) _Tillstyrkta. Andersson, Dorotea; Malmskillnadsgatan 60. Bertram, Anna Sofia, Regeringsgatan 97. Cederholm, Selma Josefina, Tulegatan 21. Fredriksson, Sofia Fredrika, Regeringsgatan 111. Gröndal, Anna Emilia, Birger Jarls gata 31. Hagström, Hilda Maria, Döbelnsgatan 89. Hansson, Karolina Matilda, Roslagsgatan 11.

 Stockholms stadsfullmäktiges protokoll, Yttrande och Motion, 1918

 Protokoll 17

 19181217

 Originalsida 419-474

. Rydh, Albin Emanuel, Klotgränden 3. Rönnlöf, Katarina Sofia, Götgatan 34. Skog, Karolina Sofia, Urvädersgränden 13. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Werner, Anna Elfrida, Bondegatan 1. Öberg, Frida, Folkungagatan 85 A. Öberg, Karl Edvard, Åsögatan 36. Österberg, Elin Maria, Nytorgsgatau 21 A.

 Stockholms stadsfullmäktiges protokoll tillhörande Yttrande jämte Motion, 1915

 Protokoll 17

 19151206

 Originalsida 315-382

. Klass 1. Jonsson, Karl Per Josef, Götgatan 32 B (Automat). Karlsson, Anna Hildegard, Tjärhovsgatan 27. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Söderberg, Charlotta, Götgatan 31. Klass 2. Andersson, Anders Arvid, Södermannagatan 42. Bodin, Emil Rudolf Isidor, Skånegatan 64. Hagman, Juliana Maria Wilhelmina, Folkungagatan 4 A. Hallberg, Maria Kristina, G-ötgatan 97. Hansson, Frida, Folkungagatan 85 A

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, utlåtande och memorial, 1923

 Utlåtande 195-201

 1923

, Svedenborgs- gatan ,ft5. Pettersson, Algot Emanuel, Tjärhovs g - atan 12-14. Qvarfoth, Alma Karolina, Östgöta- gatan 77. Rydh, Albin Emanuel, Klotgränden 3. Rönnlöf, Katarina Sofia, Götgatan 34. Schulte, Iris Hulda Elisabeth, Tjärhovs- gatan 2. Sjöblom, Hilma, Urvädersgränden 13. Svanberg, Signe Maria, Folkungagatan 38 (spisande gäster). Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Thunberg, Anna Sigrid

 Stadskollegiets Utlåtande 216-424, 1931

 Utlåtande 217

 1931

 Originalsida 1194-1207

- gatan 35. Qwarfoth, Alma Karolina, Östgötagatan 77. Rönnlöf, Katarina Sofia, Götgatan 34. Samuelsson, Olga Maria, Kocksgatan 17. Sehlin, Märta Karolina, Ringvägen 110. Sundqvist, Maria Kristina, Götgatan 97. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 68. Wallin, Karl August, Kocksgatan 34. Avstyrkt. Andrén, Frida, Nytorget 6 (ny, intet behov). IX. NIONDE POLISDISTRIKTET. (JOHANNES FÖRSAMLING.) Tillstyrkta

 Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskott utlåtande och memorial 2, 1921

 Utlåtande 226-235

 1921

, Urvädersgränden 13. Strid, Albrekt, Folkungagatan 8 F. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Thermaenius, Karl Wilhelm Mauritz, Hö- kensgatan 3. Thunberg, Anna Sigrid, Skånegatan 15. Wallin, Karl August, Folkungagatan 64. , Danviksgatan 17. Werner, Anna Elfrida, Bondegatan 1. Avstyrkta. Schröder, Gerda Teresia, Barnängsbryggan (under hänvisning till polisrapporten). Svensson, Valborg Emerencia, Nytorget 4 ... år 1921. - N:r 226 - 11 Hagman, Juliana Maria Wilhelmina, Fol- kungagatan 4 A. Hallberg, Maria Kristina, Götgatan 97. Heikka,, Oscar Fredrik, Värmdögatan 4. Henriksson, Augusta Matilda, Folkunga- gatan 101. Hutzfeldt, Anna Maria Karolina, Stads- gården 8. Johansson, Emilia Augusta, Ringvägen 108. Johansson, Johanna Matilda Charlotta, Folkungagatan 20 C. Karlsson, Karl Edvard, Högbergsgatan 32 ... , Anna Emilia, Birger Jarlsgatan 31. Hagström, Hilda Maria, Döbelnsgatan 89,

 Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts Utlåtande, protokoll och memorial, 1916

 Utlåtande 325-331

 1916

30 N:r 331 år 1916 Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Söderberg, Charlotta, Götgatan 31. Klass 2. där ej annat sägs.) Andersson, Anders Arvid, Södermannagatan 42. Bodin, Emil Rudolf 'sidor, Skånegatan 64. Hagman, Juliana Maria Wilhelmina, Folkungagatan 4 A. Hallberg, Maria Kristina, Götgatan 97. , Hansson, Frida, Folkungagatan 85 A. Hultén, Hanna Kristina, Götgatan 61 (Götahov

 Stockholms stadsfullmäktiges protokoll tillhörande Yttrande jämte Motion, 1914

 Protokoll 18

 19141207

 Originalsida 291-342

Hildegard, Tjärhovsgatan 27. Svensson, Karin Emilia, Folkunga gatan 8 A. Söderberg, Charlotta, Götgatan 31. Klass II. (Öl.) Andersson, Anders Arvid, Södermannagatan 42. Bodin, Emil Rudolf Isidor, Skånegatan 64. Hansson, Frida, Folkungagatan 85 A. Hultén, Hanna Kristina, Götgatan 61. (Götahov.) Karlsson-Karlberg, Erik August, Götgatan 11-13. Ljungblom, Brita Kristina, Götgatan 97. Lundstedt-Hofvert, Klara

 Stockholms stadsfullmäktiges Utlåtande, 1918

 Utlåtande 436-442

 1918

. Qvarfoth, Alma Karolina, östgötagatan 77. Rydh., Albin Emanuel, Klotgränden 3. Rönnlöf, Katarina Sofia, Götgatan 34. Skog, Karolina Sofia, Urvädersgrän den 13. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Werner, Anna Elfrida, Bondegatan 1. Öberg, Frida, Folkungagatan 85 A. Öberg, Karl Edvard, Åsögatan 36. Österberg, Elin Maria, Nytorgs gatan 21 A. IX. Nionde polisdistriktet. (Johannes församling

 Stadskollegiets utlåtande och memorial 228-428, 1924

 Utlåtande 228-235

 1924

46. Olofsson, Fanny Elvira, Svedenborgs- gatan 35. Pettersson, Algot Emanuel, Tjärhovs- gatan 12-14. Qvarfoth, Alma Karolina, Östgöta- gatan 77. Rydh, Albin Emanuel, Klotgränden 3. Rönnlöf, Katarina Sofia, Götgatan 34. Sjöblom, Hilma, Urvädersgränden 13. Svanberg, Signe Maria, Folkungagatan 38 (spisande gäster). Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Walin, Karl August, Folkungagatan 64. Werner

 Stadskollegiets utlåtande och memorial 1-238, 1925

 Utlåtande 226-231

 1925

 Originalsida 1199-1226

1212 Uti. nr 227 år 1925 Nyberg, Jenny Charlotta, Södermanna- gatan 46. Olofsson, Fanny Elvira, Svedenborgs- gatan 35. Pettersson, Algot Emanuel, Tjärhovs- gatan 12-14. Qvarfoth, Alma Karolina, Östgöta- gatan 77. Rydh, Albin Emanuel, Klotgränden 3. Rönnlöf, Katarina Sofia, Götgatan 34. Sjöblom, Hilma, Urvädersgränden 13. Sundqvist, Maria Krätina, Götgatan 97. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan

 Stockholms stadsfullmäktiges utlåtande och meorial, 1-312, 1928

 Utlåtande 150-159

 1928

 Originalsida 685-732

, Skånegatan 15. Liljeblad, Ida, Götgatan 32 A. Olofsson, Fanny Elvira, Svedenborgs- gatan 35. Rönnlöf, Katarina Sofia, Götgatan 34. Sjöblom, H ilma, Urvädersgränd 13. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan Avstyrkt. Larsson, Elna Victoria, Katarina Ban gata 54 (ny, intet behov). IX . N IO N D E POLISDISTRIKTET. (JOHANNES FÖRSAMLING.) T ills ty rk ta . För 3 år. Dahlqvist, Fredrika Vilhelmina, Råd mansgatan

 Stockholms stadsfullmäktiges Utlåtande, 1914

 Utlåtande 299

 1914

 Originalsida 1-34

26 N:r 299 år 1914. Åttonde polisdistriktet. (Katarina församling.) Klass I (Öl). Jonsson, Karl Per Josef, Götgatan 32 B (automat). Karlsson, Anna Hildegard, Tjärhovsgatan 27. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Söderberg, Charlotta, Götgatan 31. Klass II (Öl). Andersson, Anders Arvid, Södermannagatan 42. Bodin, Emil Rudolf Isidor, Skånegatan 64. Hansson, Frida, Folkungagatan 85 A. Hultén

 Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts Utlåtande, Första bandet 352-590, 1919

 Utlåtande 511-513

 1919

, Klotgränden 3. Rönnlöf, Katarina Sofia, Götgatan 34. Sjöblom, Hilma, Urvädersgränden 13. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Säf, Hanna, Folkungatan 85 A. Walin, Karl August, Danviksgatan 17. Werner, Anna Elfrida, Bondegatan 1. Österberg, Elin Maria, Nytorgsgatan 21 A. Avstyrkta. Andreasson, Erik, Götgatan 105 (ny, intet- behov). Johansson, Karl Alfred Torleif, Åsögatan 109 (överlåtit rättigheten, se

 Stadskollegiets Utlåtande 1-229, 1934

 Utlåtande 148-153

 1934

 Originalsida 857-881

Sofia, Bangårdsgatan 2. Stjernström , Carl Gustaf, Hökensgatan 13 (Bowlinghall och teater). Ståhl, Signe Karolina, Nytorgsgatan 21 A. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 68 . Wallin, Karl August, Kocksgatan 34. Österlund, Signe Maria, Hökensgatan 4. A vstyrk ta . Boberg, Johan H arry Talis, E rstagatan Larsson, Elna Viktoria, Tjärhovsgatan 24 (ny, in tet behov). 14 (ny, in te t behov). Elfqvist

 Stockholms stadsfullmäktiges protokoll och Yttrande jämte Motion I, 1913

 Protokoll 23

 19131201

 Originalsida 389-428

, Katarinavägen 11. Olofsson, Fanny Elvira, Svedenborgsgatan 35. Persdotter, Ida Adelina, Kocksgatan 25. Qvarfoth, Alma Karolina, Nytorgsgatan 29. Rundstedt, Augusta Lovisa, Folkungagatan 46. Rydh, Albin Emanuel, Klotgränd 3. Skog, Karolina Sofia, Urvädersgränd 13. Svensson, Anna Maria, Nytorgsgatan 17. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Avstyrkta. Liedholm, Agnes Wilhelmina, Nytorget 4. (Ny, olämpligt

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, utlåtande och memorial, 1922

 Utlåtande 236-242

 1922

, Sven Hjalmar, Åsögatan 85 (spisande gäster). Rydh, Albin Emanuel, Klotgränden 3. Rönnlöf, Katarina Sofia, Götgatan 34. Schulte, Iris Hulda Elisabeth, Tjärhovs- - gatan 2. Sjöblom, Hilma, Urvädersgränden 13. Strid, Albrekt, Folkungagatan 8 F. Svanberg, Signe Maria, Folkungagatan 38 (spisande gäster). Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Tuhnberg, Anna Sigrid, Skånegatan 15. Wallin, Karl August

 Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts Yttrande och memorial, 1913

 Utlåtande 353

 1913

 Originalsida 1-16

14 N:r 353 år 1913. Rundstedt, Augusta Lovisa, Folkungagatan 46. Rydh, Albin Emanuel, Klotgränd 3. Skog, Karolina Sofia, Urvädersgränd 13. Svensson, Anna Maria, Nytorgsgatan 17. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Avstyrkta. Liedholm, Agnes Wilhelmina, Nytorget 4 (Ny, olämpligt läge). * Nilsson, Lars Edvard, Stadsgården 22 (Ny, obehövlig). * Nionde polisdistriktet. Tillstyrkta. Vin och

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Utlåtande, 1911

 Utlåtande 273-280

 1911

, Hilda Sofia, Asögatan 36. Persdotter, Ida Adelina, Kocksgatan 25. Qvarfoth, Alma Karolina, Nytorgsgatan 29. Rundstedt, Augusta Lovisa, Folkungagatan 46. Rydh, Albin Emanuel, Klotgränd 3. Skog, Karolina Sofia, Urvädersgränd 13 Svensson, Anna Maria, Nytorgsgatan 17. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. c) Vin för 3 år. Widerström, Fredrik Rudolf, Götgatan 5 (Konditori). Afstyrkta. Ehmke, Gerda

 Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts Utlåtande, 1915

 Utlåtande 300-310

 1915

24 N:r 310 år 1915. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A. Söderberg, Charlotta, G-ötgatau 31. Klass 2. Öl. Andersson, Anders Arvid, Södermannagatan 42. Bodin, Emil Rudolf 'sidor, Skånegatan 64. Hagman, Juliana Maria Wilhelmina, Folkungagatan 4 A. Hallberg, Maria Kristina, G-ötgatan 97. Hansson, Frida, Folkungagatan 85 A. Hultén, Hanna Kristina, G'ötgatan 61 (Götahov). Johansson, Johanna

 Stockholms stadsfullmäktiges utlåtande och memorial, Andra bandet, nr 249-462, 1929

 Utlåtande 254-269

 1929

 Originalsida 1766-1809

T O N DE P O LISD ISTR IK TE T . (KATARINA FÖRSAMLING.) T i l l s t y r k t a . För 1 år. Lindblom, Alva Axelia, Rutger Fuclis- Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan gatan 3. 68. X. TI ONDE P O LISD ISTR IK TE T. (BRÄNNKYRKA.) T i l l s t y r k t . För 1 år. Nordh, Iris Vilhelmina, Liljeholmsvägen 2. T anslutning till kommitténs förslag får stadskollegiet hemställa, att stadsfullmäktige måtte i

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, protokoll Yttrande och Motion, Förra bandet, nr 1-14, 1911

 Protokoll 28

 19111120

 Originalsida 387-416

, Klotgränd 3. Skog, Karolina Sofia, Urvädersgränd 13. Svensson, Anna Maria, Nytorgsgatan 17. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 8 A.

 Stadskollegiets Utlåtande 1-181, 1932

 Utlåtande 171-181

 1932

66. Nyberg, Jenny Charlotta, Renstjärnas- gatan 48. Olofsson, Fanny Elvira, Svedenborgs gatan 35. Olsson, Hulda Karolina, Ringvägen 100 (A.-B. Åhlén & Holm). Qwarfoth, Alma Karolina, Östgötagatan 77. Rönnlöf, Katarina Sofia, Bangårdsgatan 2. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 68. Österlund, Signe Maria, Götgatan 19. IX . N IO N D E P O L IS D IS T P IK T E T . (JOHANNES FÖRSAMLING.) T il ls ty

 Stockholms stadsfullmäktiges utlåtande och memorial 4, Andra bandet, Nr 217-423, 1930

 Utlåtande 220-226

 1930

 Originalsida 1116-1142

, Götgatan 34. Sjöblom, Hilma Josefina, Mosebacketorg 6. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 68. Westlin, Carolina, Folkungagatan 128 (till gäst, som intager verklig måltid, bestående av lagad mat). _Avstyrkta. Larsson, Elna Viktoria, Katarina Ban- gata 54 (ny, intet behov). Zimmerd al, Emil Valdemar, Rutger Fuchsgatan 4 (ny, intet behov). IX. NIONDE POLISDISTRIKTET. (JOHANNES FÖRSAMLING.) Tillstyrkta

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, utlåtande och memorial, första bandet nr 1-339, 1927

 Utlåtande 217-220

 1927

 Originalsida 962-988

986 Utl. nr 220 år 1927 ÅTTONDE POLISDISTRIKTET. (KATARINA FÖRSAMLING.) Tillstyrkta. Olofsson, Fanny Elvira, Svedenborgs- Eriksson, Hedvig Erika, Götgatan 105. gatan 35. Karlsson, Märta Karolina, Ringvägen 110. Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan Kronblad, Signe Erika, Södermanna- 8 A. gatan 62. Avstyrkt. Norin, Gustaf Hjalmar, Götgatan 61. Andersson, Adolf, Folkungagatan 73 A Nyberg, Jenny

 Stadsfullmäktiges protokoll och Motion, 1934

 Protokoll 7

 19340918

 Originalsida 79-108

, Falk, Johan-Olov Johansson med vilken herr Engberg instämde herrar andre vice ordföranden, Englund, Pålsson, Engberg, andre vice ord- föranden och Pålsson. Beträffande punkten 1) i utlåtande nr 148 hade yrkats återremiss av stadskollegiets förslag, till den del detsamma avsåg ansökningar av Gull- mar, Carl, Drottninggatan 22, samt Svensson, Karin Emilia, Folkunga- gatan 68. Vid vederbörliga

 Stadsfullmäktiges Yttrande, 1934

 Yttrande 7

 19340918

 Originalsida 237-284

detta ärende måtte återremitteras, så att kommittén på nytt får yttra sig. Samma yrkande framställer jag beträffande ett ärende på sidan 869, avseende Svensson, Karin Emilia, Folkungagatan 68 . Herr Johan-Olov J ohans so n. Jag skulle icke tvista med herr Knut Anderson om det gällde något sådant som att bereda möjlighet för en person