Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1823-7

NS037-BN-1823-7
NS037-BN-1823-7
Lumppapper
Aln
47 X 28
Handritad, Polykrom
1823
18230304
Klara
Vinkelhaken
Drottninggatan
[Hellsten, Anders]
Ritning

[Klara]
[Vinkelhaken], [7=5]
"[Drottninggatan];[Gamla Brogatan]"
Påbyggnad, Fasad, Tre Vån, Plan