Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1800-16

NS037-BN-1800-16
NS037-BN-1800-16
Lumppapper
Aln
66 X 50
Handritad, Polykrom
1800
18001002
Klara
Björnen
Drottninggatan
Pfeffer, Gust A
Af Ugglas, Öfverståthållaren Landshöfdingen Och Commendeuren Högvälborne Grefve
Ritning
König, Carl H

[Klara]
Björn, 59[=7]
Drottninggatan
Nybyggnad, Fasad, Fyra Vån, Planer