Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1775-2

NS037-BN-1775-2
NS037-BN-1775-2
Lumppapper
Skalstock
48 X 34
Handritad, Polykrom
1775
17750111
Maria
Östergötland
Götgatan
Weigelt, Joh Gottfried
Ifflander, Bancocasseuren Joh Samuel
Ritning
"König, Carl H; Salonii Arfvingars, Banco Commissarien, [G]"

St Maria
Öster Giöthland, 47, [=Västergötland], 47[=7]
"Giöthgatan; Repslagaregatan"
Fasad, Planer