Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1769-68

NS037-BN-1769-68
NS037-BN-1769-68
Lumppapper
Skalstock
45 X 26
Handritad, Polykrom
1769
17690330
Kungsholmen
Plommonträdet
Elies, J:W:H:
Salander, Bokhållaren Herr Lars
Ritning
Carlberg, J:E:

Kongsholmen
Plomträdet, 71[=2]
Nybyggnad, En Vån, Plan, Fasad