Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1769-41

NS037-BN-1769-41
NS037-BN-1769-41
Lumppapper
Skalstock
29 X 44
Handritad, Polykrom
1769
17690411
Klara
Fyrmörsaren
Malmskillnadsgatan
Elies, J W H
Nicander, Petter
Ritning
Carlberg, J E

St Clara
Fyrmörsarn, 40[=8]
Malmskillnadsgatan
Fasad, Plan, Stall Och Vagnshus(?), Stall(?), Vagnshus(?)