Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1769-40

NS037-BN-1769-40
NS037-BN-1769-40
Lumppapper
Skalstock
46 X 25
Handritad, Polykrom
1769
17690401
Klara
Norrbro
Elies, J.W.H
"Engelhardt, Johan J.;Metzars Arfwingar, Blekslagare Mestare Åldermannen Johan Pierre"
Ritning
Carlberg, J:E:

[Klara]
Norrbro, 4,5[=4,5]
Tillbyggnad, Plan, Fasad