Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1769-4

NS037-BN-1769-4
NS037-BN-1769-4
Lumppapper
Skalstock
45 X 26
Handritad, Polykrom
1769
17690330
Maria
Kronkvarnen
Krukmakargatan
Elies, J.W.H
Bruno, Handelsman Och Brygare Hr Olof
Ritning
König, Carl H:

St Maria
Krukmakarn, 146,147, [=Hagen], 146,147[=1]
Krukmakargatan
Nybyggnad Av Vagnshus, En Vån, Plan, Fasad