Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1768-4

NS037-BN-1768-4
NS037-BN-1768-4
Lumppapper
Skalstock
47 X 27
Handritad, Polykrom
1768
17680204
Nikolai
Orpheus
Skeppar Karls Gränd
Elies, Werk Gesäl Hos Madam Körner J.W.H.
Södergren, Convardie Captain Olof
Ritning
Carlberg, J:E:

[Nikolai]
Orphaus, 22, [=Bootes?], 22[=9]
Skippare Carls Gränd
Tillbyggnad, Fyra Vån, Plan, Fasad