Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1768-28a

NS037-BN-1768-28a
NS037-BN-1768-28a
Lumppapper
Alnar
46 X 28
Handritad, Polykrom
1768
17680928
Maria
Ugglan Mindre
Besvärsgatan
Elies, Murmästaren Johan Hindric Wilhelm
Elies, Murmästaren Johan Hindric Wilhelm
Ritning

St Maria
Ugglan Mindre, 149[=1]
Beswärsgattan
Planer, Nybyggnad