Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1768-28

NS037-BN-1768-28
NS037-BN-1768-28
Lumppapper
Skalstock
41 X 24
Handritad, Polykrom
1768
17680928
Maria
Ugglan Mindre
Besvärsgatan
Elies, Murmästaren Johan Hindric Wilhelm
Elies, Murmästaren Johan Henric Wilhelm
Ritning
König, Carl H:

St Maria
[Ugglan Mindre], [149=1]
[Beswärsgattan]
Fasad, Tre Vån