Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1768-26

NS037-BN-1768-26
NS037-BN-1768-26
Lumppapper
Alnar
40 X 23
Handritad, Polykrom
1768
17680826
Maria
Vattumannen
Timmermansgatan
Elies, J.W.H
Gröndahl, Snikar Mästaren Johan
Ritning
König, Carl H:

St: Maria
Wattuman, 157[=7]
Timbermansgatan
En Vån, Nybyggnad, Plan, Fasad