Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1768-13

NS037-BN-1768-13
NS037-BN-1768-13
Lumppapper
Skalstock
46 X 26
Handritad, Polykrom
1768
17680121
Maria
Mullvaden Första
Hornsgatan
Elies, Werkgesäll Hos Madam Körrner Joh Wilh Hinh
Martuleur, Victualiehandelsmannen Daniel
Ritning
König, Carl

St Maria
Mullvaden Den Första, 158[=3]
Hornsgatan
Plan, Fasad, Tillbyggnad, Två Vån