Skolregistret

Adolf Fredriks lägre elementarläroverk