Mantalsregister år 1855
Sök 
Träffar: 3
 
Träffar/sida:
Staden östra
45
Eriksson
Jakob
18280918
dräng
Jakob
2450
Hallberg
Jakob Herman Ferdinand
18280610
skomakargesäll
Ladugårdsland nedre
348
Lokander
Jakob
18280919
skräddaregesäll