Mantalsregister 1800-1884
Träffar: 15
 
Träffar/sida:
12
1866
Katarina södra och västra
78
Sandberg
Carl Fredrik Theod
sjöman
1868
Katarina södra och västra 1:2
1399
Sandberg
Carl Fredrik
tapettryckarlärling
1870
Klara församling övre delen
163
Sandberg
Carl Fredrik
bokbindare
1855
Klara övre
1632
Sandberg
Carl Fredrik
perukmakare
1855
Kungsholmen
230
Sandberg
Carl Fredrik
myntarbetare
1855
Ladugårdsland nedre
204
Sandberg
Carl Fredrik
kammarmusiker
1855
Ladugårdsland nedre
2261A:665 ML
Sandberg
Carl Fredrik
gardist
1855
Katarina södra och västra
397
Sandberg
Carl Fredrik
son
1855
Ladugårdsland nedre
2287A:67 ML
Sandberg
Carl Fredrik
hästgardist
1855
Katarina östra och inre
309
Sandberg
Carl Fredrik Theodor
glasmästeriarbetare
12