Bygglov 1875 - 1980

Hyresgästen 9

Avslutningsår:

1970

Aktnummer:

44878

Diarienummer:

1V:1292/69