Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Stockholms gas- och vattenverk

LB_SSA_0052_02_022


Tekniskt fotografi, Manöverrum i pumpcentralen, Värtan.
Bo Trenter
Positiv
F20