Stadsarkivets Beståndsregister

Tönnes Algrens samling

Alternativt namn

Algren, Tönnes

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0370

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,05

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1862-1891

Verksamhetstid

-

Sökord

Civilingenjör Tönnes Algren (1848-1943); ALGREN, LILLI MARGARETA; HELLSTRÖM, LILLI MARGARETA