Stadsarkivets Beståndsregister

Stockholms allmänna sundhetsnämnd

Alternativt namn

Allmänna sundhetsnämnden

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0358

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

7,53

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1847-1864

Verksamhetstid

1847-1863

Sökord

KOLERAEPIDEMIER;KOLERASJUKA;SUNDHETSBYRÅERNA;PROVISORISKA KOLERASJUKHUS; SABBATSBERGS KOLERASJUKHUS