Stadsarkivets Beståndsregister

Stockholms allmänna sundhetskommitté

Alternativt namn

Allmänna sundhetskommittén

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0357

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

2,3

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1831-1848

Verksamhetstid

1831-1840

Sökord

KOLERAEPIDEMIN; CLAES PÅ HÖRNET; PROVISORISKA KOLERASJUKHUSET CLAES PÅ HÖRNET; DJURGÅRDENS PROVISORISKA KOLERASJUKHUS; Provisoriska kolerasjukhuset å Frimurarlogen 1834, 1853; Garnisonssjukhusets kolerasjukhus 1834