Stadsarkivets Beståndsregister

Sofi Almquists samskola

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0262A

Förbehåll

Huvudkategori

Övriga

Hyllmeter

4,3

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1887-1936

Verksamhetstid

1886-1936