Stadsarkivets Beståndsregister

Sofi Almquists enskilda papper

Alternativt namn

Almquist f. Hultén, Sofi

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0262B

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,4

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1863-1936

Verksamhetstid

1844-1926

Sökord

TRÄDGÅRDSODLINGAR; SLÖJDSEMINARIER; ALMQVIST, LOVISA SOFIA; BESKOWSKA SKOLAN