Stadsarkivets Beståndsregister

Södertörns domsaga, Inskrivningsdomaren

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/2891

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

9,3

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1875-

Verksamhetstid

-

Sökord

Sotholm, Svartlösa, Öknebo härad