Stadsarkivets Beståndsregister

Släkten Althainz´arkiv

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0378

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,3

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1817-1935

Verksamhetstid

-

Sökord

SVANBERG, ADAM; ELDKVARN; SLÄKTEN LEMMEL; SLÄKTEN HERLITZ; SVANBERG OCH CO, KVARN AB