Stadsarkivets Beståndsregister

Röda korskretsen i Adolf Fredriks församling

Alternativt namn

Adolf Fredriks församlings Röda korskrets

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3009

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,03

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1952-1961

Verksamhetstid

-