Stadsarkivets Beståndsregister

Regionala kansliet för AMU Stockholms län

Alternativt namn

AMU Stockholms län; AMU-gruppen Stockholms län; AMU Regionala kontoret

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1862

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

45,6

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1985-1994

Verksamhetstid

-