Stadsarkivets Beståndsregister

Ragnar Oskar Abrahamsén

Alternativt namn

Abrahamsén, Ragnar Oskar

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3004

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,1

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1978-1984

Verksamhetstid

-

Sökord

Civilingenjör Ragnar Oskar Abrahamsén (1903-1984); Anteckningar om fastigheter i kvarteren MERCURIUS ; MINOTAURUS; PYRENEUS; VÄSTRA KVARTE REN I GAMLA STAN.