Stadsarkivets Beståndsregister

Oriel och Allan Afzelius familjearkiv

Alternativt namn

Afzelius familjearkiv; Afzelius, Oriel Otto; Afzelius, Allan Carl Arvid

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0808

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

2,3

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1885-1948

Verksamhetstid

-

Sökord

Oriel Otto Afzelius (1817-1896); Allan Carl Arvid Afzelius (1865-1948); AFZELIUS, ELIN; AFZELIUS, KARL RUDOLF; AFZELIUS, OTTO; ANDERSSON, ALFRED; BERENCREUTZ, ARVID GUSTAF; CEDERBORG, BIRGER; EKMAN, GUSTAF; EKMAN, JULIA; EKMAN, WILHELM; GIERTSEN, LILLA; STOCKHOLMS RÅDHUSRÄTT