Stadsarkivets Beståndsregister

Notarius Publicus i Stockholm, Oscar Almquist

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1109A

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

0,05

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1881-1882

Verksamhetstid

-