Stadsarkivets Beståndsregister

Kursstyrelsen för AMU i Stockholms län

Alternativt namn

AMU Kursstyrelsen

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1861

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

3,4

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1955-1985

Verksamhetstid

-