Stadsarkivets Beståndsregister

Johan Otto Abrahamssons samling

Alternativt namn

Abrahamsson, Johan Otto; De Fattigas Vänner

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0366

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,2

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1746-1942

Verksamhetstid

-

Sökord

Badarmästare Johan Otto Abrahamsson (1816-1894); LÖWEN; NEDRE JÄRNGRAVEN; KV STADSGÅRDEN 14; KVART EREN TREHÖRNINGEN; TJÄRHOVET; FLYGAREN; ORMEN STÖRRE; KVARNEN VID NACKA STRÖM; BADAREÄMBETET