Stadsarkivets Beståndsregister

Georg Aminoff

Alternativt namn

Georg Erik Karl Wilhelm Aminoff; Aminoff, Georg Erik Karl Wilhelm

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3030

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,7

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

-

Verksamhetstid

-

Sökord

Kammarherre Georg Erik Karl Wilhelm Aminoff (1895-1977).