Stadsarkivets Beståndsregister

Föreningen AKTAS

Alternativt namn

AKTAS förening för RIVb:s studenter våren 1942 vid högre allmänna läroverket å Östermalm

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3022

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,4

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1942-2016

Verksamhetstid

1942-