Stadsarkivets Beståndsregister

Föreningen Adolf Fredriks Mjölkdroppe

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0944

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

1,1

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1903-1940

Verksamhetstid

-

Sökord

Stockholms barnavårdscentral, BVC