Stadsarkivets Beståndsregister

Erik W. Albertson

Alternativt namn

Albertson, Erik W.; Erik Albertson

Arkivets ref.nr

SE/SSA/2274

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

1,2

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

-

Verksamhetstid

1919-

Sökord

Kyrkoherde och teologie doktor Erik Waldemar Albertson (1919-2000)