Stadsarkivets Beståndsregister

De svenska bestyrelserna vid de allmänna nordiska skolmötena

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0673

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,2

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1879-1910

Verksamhetstid

-