Stadsarkivets Beståndsregister

Daniel Almqvists arkiv

Alternativt namn

Almqvist, Daniel

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0376

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

1,2

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1713-1950

Verksamhetstid

-

Sökord

Arkivarie Knut Arvid Daniel Almqvist (1895-1950); SPARRE, AXEL; REHNS KYRKOGÅRDSSAMLING, O G; TAMMSKA ADELSKAPET; ÅKERHIELM, ANNA; HECKSCHER, ELI F; NESSELIUS, ISRAEL; HJÄRNE, URBAN; ARKIVVÄSENDE