Stadsarkivets Beståndsregister

Claes Adelskölds arkiv

Alternativt namn

Adelsköld, Claes

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0369

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,05

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1900-1900

Verksamhetstid

-

Sökord

Major Claes Adolf Adelsköld (1824-1907), järnvägsbyggare, förvaltare, politiker; MÄLARDROTTNINGEN I FIN DE SIÈCLE SKRUD; LINDHAGENS STADSPLANEFÖRSLAG