Stadsarkivets Beståndsregister

Carl Oscar Abrahamséns gårdshandlingar

Alternativt namn

Abrahamsén, Carl Oscar

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0367

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,8

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1841-1904

Verksamhetstid

-

Sökord

Godsägare Carl Oscar Abrahamsén (1813-1894); UDDBY GÅRD; NYFORS PAPPERSBRUK; TULLINGE GÅRD; STORA EKEBY GÅRD; TYRESÖ