Stadsarkivets Beståndsregister

Byggmästare Johan Ahlströms arkiv

Alternativt namn

Ahlström, Johan

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3019

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,05

Läsesal

Kungsklippan 6, Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1849-1879

Verksamhetstid

-

Sökord

Byggmästare Johan Ahlström (1830-1904)