Stadsarkivets Beståndsregister

Bromma församlings insamling "Till bröders hjälp"

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/2616

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,05

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

-

Verksamhetstid

1946-