Stadsarkivets Beståndsregister

Bernhard Almqvists brevsamling

Alternativt namn

Almqvist, Bernhard Ulrik Georg

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0375

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,5

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1866-1878

Verksamhetstid

1813-1881

Sökord

Grosshandlare Bernhard Ulrik Georg Almqvist (1813-1881); HANDELSHUSET J.C. PAULI OCH CO