Stadsarkivets Beståndsregister

Arbetsinrättningens kyrkoarkiv

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0105

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

0,3

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1859-1905

Verksamhetstid

-