Stadsarkivets Beståndsregister

Arbetsinrättningen

Alternativt namn

Stockholms stads arbetsinrättning; ("Allmänna arbetsinrättningen")

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0154A

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

38

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1844-1928

Verksamhetstid

1844-1925

Sökord

UNGKARLSHOTELL; HUSVILLA; NATTHÄRBÄRGE; ARBETSHJON; MATTOR; SÖDRA FRIVILLA ARBETSHUSET; DIHLSTRÖMSKA INRÄTTNINGEN; STOCKHOLMS STADS ALLMÄNNA ARBETSHUS