Stadsarkivets Beståndsregister

Anna E Sörensen

Alternativt namn

Sörensen, Anna E

Arkivets ref.nr

SE/SSA/4129

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,02

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1884-1939

Verksamhetstid

-

Sökord

Rektor Anna Elisabeth Sörensen (1875-1943), Rektor vid Folkskoleseminariet.