Stadsarkivets Beståndsregister

Anders Ahlén

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3018

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,7

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1930-1968

Verksamhetstid

-

Sökord

Ingenjör Anders Edvin Ahlén (1893-1976). Dagböcker 1930-1968.