Stadsarkivets Beståndsregister

AMU Liljeholmen 2

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1864

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

13,9

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1986-1993

Verksamhetstid

-