Stadsarkivets Beståndsregister

AMU Liljeholmen 1

Alternativt namn

AMU-center Liljeholmen

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1863

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

34,2

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1966-1985

Verksamhetstid

-