Stadsarkivets Beståndsregister

AMU-centret Johanneshov 1

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1285

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

13,8

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1960-1985

Verksamhetstid

-